MAINTENANCE FACILITIES

MAINTENANCE FACILITIES
تسهيلات الصيانة

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Maintenance De Patrimoines Immobiliers — Sommaire 1 Terminologie des activités de maintenance 1.1 Exploitation 1.2 Conduite 1.3 Maintenance …   Wikipédia en Français

 • Maintenance de Patrimoines Immobiliers — Sommaire 1 Terminologie des activités de maintenance 1.1 Exploitation 1.2 Conduite 1.3 Maintenance …   Wikipédia en Français

 • Facilities engineering — The term facilities engineering evolved from plant engineering in the early 1990s as U.S. workplaces became more complex. Practitioners preferred this term because it more accurately reflected the multidisciplinary demands for specialized… …   Wikipedia

 • Maintenance de patrimoines immobiliers — Sommaire 1 Terminologie des activités de maintenance 1.1 Exploitation 1.2 Conduite 1.3 Maintenance …   Wikipédia en Français

 • facilities maintenance engineer — įrenginių techninės priežiūros inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už įmonės arba gamyklos įrenginių techninę priežiūrą. atitikmenys: angl. facilities maintenance engineer; installations maintenance… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

 • facilities engineer — techninės priežiūros ir remonto inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už gamybos, statybos arba kitokių įrenginių, aparatų ar įtaisų pataisinę ir profilaktinę techninę priežiūrą ir remontą. atitikmenys: angl …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

 • facilities maintenance and repair engineer — įrenginių techninės priežiūros ir remonto inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įmonės arba gamyklos mašinų, mechanizmų, staklių, agregatų, įrenginių ir įvairių sistemų… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

 • maintenance engineer — techninės priežiūros ir remonto inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už gamybos, statybos arba kitokių įrenginių, aparatų ar įtaisų pataisinę ir profilaktinę techninę priežiūrą ir remontą. atitikmenys: angl …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

 • Maintenance of structures — (expenses)   The cost of labor, materials, and expenses incurred in maintenance of power production structures. Structures include all buildings and facilities to house, support, or safeguard property or persons.   U.S. Dept. of Energy, Energy… …   Energy terms

 • Facilities of the Bulgarian Air Force — Notable Facilities of the Bulgarian Air Force= * 1st Fighter Air Base Dobroslavtsi Air Base **The base used to house a fighter squadron (flying MiG 23s) of the 18th Fighter Air Regiment an integral part of the 1st Air Defence Division. Later, as… …   Wikipedia

 • Facilities charge —   An amount to be paid by the customer in a lump sum, or periodically as reimbursement for facilities furnished. The charge may include operation and maintenance as well as fixed costs.   U.S. Dept. of Energy, Energy Information Administration s… …   Energy terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”